ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS FB 3K YUASA ฯลฯ

หาแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถคุณกันเถอะ!

FB แบตน้ำ

แผ่น Amp ขนาด ราคา ไม่เทิร์น บวก มือสอง ลูกเทิร์น
ยาว กว้าง สูง
F1800/L 46B24 13 50 236 127 222 1900 300 400 NS60
N50Z/L 55D26/L 11 60 256 170 224 2050 400 450 N50
F105 65D26/L 13 65 256 170 224 2250 400 450 N50
NS110/L 80D31 15 80 303 170 224 2350 500 500 N70
F135/L   95D31 15 85 303 170 224 2500 500 500 N70
F3000/L 105D31 19 100 303 170 224 3000 500 500 N70
N100 95E41 HY 17 100 406 173 232 3150 600 600 N100
N120 115F51 HY 21 120 502 180 255 3800 800 900 N120
4DLT 4DLT 27 135 505 205 205 4700 900 1000 N150
N150 145G51 HY 25 150 505 220 255 4900 900 1350 N150
N200 190H52 HY 33 200 517 275 270 5850 1100 1450 N200
F335 WET F-335 (LN3) HY 15 77 278 175 190 2400 500 500 N70
S-550L  44B19/L 10 35 195 127 222 1750 200 350 NS40
S-650L 55B24R/L 12 50 236 127 222 1900 300 400 NS60
Q-85  75D23/L 15 65 231 172 200 2550 400 450 N50
S-750/L 75D23/L 11 60 230 171 200 2250 400 450 N50
S-950/L 90D26/L MF 13 80 258 171 200 2250 400 450 N50
S-1500/L 95D31/L MF 16 90 303 170 224 2650 500 500 N70
S-2000/L 130D31/L 18 100 304 171 225 3050 500 500 N70
S85 DIN85 LN4-MF 18 85 314 175 190 2850 600 600 DIN80
EFB-N55L EFB-N55L 15 55 237 127 227 2300 300 400 NS60
EFB-65LN2L EFB65(LN2)-MF 15 65 242 175 190 3000 400 450 N50
EFB-75LN3L EFB75(LN3)-MF 17 75 278 175 190 3400 500 500 N70
EFB-T110L EFB-T110L 20 90 304 171 225 3500 500 500 N70
EFB-85LN4L EFB85(LN4)-MF 19 85 314 175 190 3700 600 600 DIN80
Gold1500/L 44B19/L 10 40 195 127 222 1900 200 350 NS40
Gold2100/L 55B24R/L 12 50 237 127 227 2100 300 400 NS60
Gold2300L 75D23L 12 65 230 171 200 2500 400 450 N50
Gold2600/L 80D26/L 14 75 258 171 200 2700 400 450 N50
Gold3500/L 105D31/L 18 90 304 171 201 3200 500 500 N70
LBN1 45LBN1 11 45 207 175 175 2450 300 400 NS60
GoldDIN65/R 65LN2/R 12 65 245 175 175 2600 400 450 N50
Gold DIN72 SMF 72LBN3   72 278 175 175 2800 500 500 N70
GoldDIN75 75LN3 14 75 275 175 175 2900 500 500 N70
GoldDIN100 100LN5 19 100 358 175 189 3700 600 600 N100

FB แบตน้ำ

แผ่น Amp ขนาด ราคา
ยาว กว้าง สูง
F1800/L 46B24 13 50 236 127 222 1900
N50Z/L 55D26/L 11 60 256 170 224 2050
F105 65D26/L 13 65 256 170 224 2250
NS110/L 80D31 15 80 303 170 224 2350
F135/L   95D31 15 85 303 170 224 2500
F3000/L 105D31 19 100 303 170 224 3000
N100 95E41 HY 17 100 406 173 232 3150
N120 115F51 HY 21 120 502 180 255 3800
4DLT 4DLT 27 135 505 205 205 4700
N150 145G51 HY 25 150 505 220 255 4900
N200 190H52 HY 33 200 517 275 270 5850
F335 WET F-335 (LN3) HY 15 77 278 175 190 2400
S-550L  44B19/L 10 35 195 127 222 1750
S-650L 55B24R/L 12 50 236 127 222 1900
Q-85  75D23/L 15 65 231 172 200 2550
S-750/L 75D23/L 11 60 230 171 200 2250
S-950/L 90D26/L MF 13 80 258 171 200 2250
S-1500/L 95D31/L MF 16 90 303 170 224 2650
S-2000/L 130D31/L 18 100 304 171 225 3050
S85 DIN85 LN4-MF 18 85 314 175 190 2850
EFB-N55L EFB-N55L 15 55 237 127 227 2300
EFB-65LN2L EFB65(LN2)-MF 15 65 242 175 190 3000
EFB-75LN3L EFB75(LN3)-MF 17 75 278 175 190 3400
EFB-T110L EFB-T110L 20 90 304 171 225 3500
EFB-85LN4L EFB85(LN4)-MF 19 85 314 175 190 3700
Gold1500/L 44B19/L 10 40 195 127 222 1900
Gold2100/L 55B24R/L 12 50 237 127 227 2100
Gold2300L 75D23L 12 65 230 171 200 2500
Gold2600/L 80D26/L 14 75 258 171 200 2700
Gold3500/L 105D31/L 18 90 304 171 201 3200
LBN1 45LBN1 11 45 207 175 175 2450
GoldDIN65/R 65LN2/R 12 65 245 175 175 2600
Gold DIN72 SMF 72LBN3   72 278 175 175 2800
GoldDIN75 75LN3 14 75 275 175 175 2900
GoldDIN100 100LN5 19 100 358 175 189 3700
หล่อขั้ว 150   ขั่ว+,-/อย่างดี 60/65 น้ำกรด 35/380
เหล็กรัด N50,N70 50   น้ำกลั่นขาว 10/100,ชมพู 30/330       ชาร์ท NS40-70 50
ขายึด 8″,10″ 30 100 น้ำกรดถัง 300 แลกถัง (ถังเปล่า 100) ชาร์ท N100 80
ถาดรอง NS60-N70 50   ชาร์จ N200   150 ชาร์ท N120 100
หล่อขั้ว 150   ขั่ว+,-/อย่างดี 60/65 น้ำกรด 35/380
เหล็กรัด N50,N70 50   น้ำกลั่นขาว 10/100,ชมพู 30/330       ชาร์ท NS40-70 50
ขายึด 8″,10″ 30 100 น้ำกรดถัง 300 แลกถัง (ถังเปล่า 100) ชาร์ท N100 80
ถาดรอง NS60-N70 50   ชาร์จ N200   150 ชาร์ท N120 100

3K

แผ่น Amp ขนาด ราคา ไม่เทิร์น บวก ลูกเทิร์น
3K – แบตน้ำ                                     ยาว                          กว้าง                          สูง
N50ZL 11 60 256 170 224 2050 400 N50Z
NS100/L 15 75 303 170 224 2300 500 N70
N100 17 100 406 173 232 3100 600 N100
N120 21 120 502 180 255 3750 800 N120
N150 25 150 505 220 255 4900 900 N150
N200 33 200 517 275 270 5750 1100 N200

3K

แผ่น Amp ขนาด ราคา
3K – แบตน้ำ  
N50ZL 11 60 256 170 224 2050
NS100/L 15 75 303 170 224 2300
N100 17 100 406 173 232 3100
N120 21 120 502 180 255 3750
N150 25 150 505 220 255 4900
N200 33 200 517 275 270 5750

YUASA

แผ่น Amp ขนาด ราคา ไม่เทิร์น บวก ลูกเทิร์น
แบตน้ำ ยาว กว้าง สูง
YTZ5S จักรยานยนต์   5       520    
50B24/L  MF 13 50 236 127 200 1650 300 NS60
N50ZL 11 60 256 170 224 2050 400 N50Z
NS100/L 15 75 303 170 224 2150 500 N70
N100 17 100 406 173 232 2900 600 N100
N120 21 120 502 180 255 3500 800 N120
N150 25 150 505 220 255 4300 900 N150
N200 33 200 517 275 270 5450 1100 N200
DIN75 LN3 15 75 278 175 175 2600 500 N70

YUASA

แผ่น Amp ขนาด ราคา
แบตน้ำ ยาว กว้าง สูง
YTZ5S จักรยานยนต์   5       520
50B24/L  MF 13 50 236 127 200 1650
N50ZL 11 60 256 170 224 2050
NS100/L 15 75 303 170 224 2150
N100 17 100 406 173 232 2900
N120 21 120 502 180 255 3500
N150 25 150 505 220 255 4300
N200 33 200 517 275 270 5450
DIN75 LN3 15 75 278 175 175 2600

ES

แผ่น Amp ขนาด ราคา ไม่เทิร์น บวก ลูกเทิร์น
แบตน้ำ ยาว กว้าง สูง
NS40L 9 32 195 127 222 1450 200 NS40
S-85R/L 11 60 256 170 224 1500 400 N50
S-115R/L 15 75 303 170 224 1950 500 N70

ES

แผ่น Amp ขนาด ราคา
แบตน้ำ ยาว กว้าง สูง
NS40L 9 32 195 127 222 1450
S-85R/L 11 60 256 170 224 1500
S-115R/L 15 75 303 170 224 1950

GS

แผ่น Amp ขนาด ราคา ไม่เทิร์น บวก ลูกเทิร์น
กึ่งแห้ง ยาว กว้าง สูง
MFX50L 11 40 190 127 200 1800 200 NS40
MFX60L 13 50 236 127 200 1850 300 NS60
EFB N55 (70B24L MF) 15 55 236 127 225 2350 300 NS60
MFX90L 14 80 258 170 224 2300 400 N50
MFX180R/L 16 80 305 173 225 2500 500 N70
MFX200R/L 19 100 303 170 224 3200 500 N70
Extra 120R/L 15 80 305 173 225 2300 500 N70
Extra 150L 19 90 305 173 225 2600 500 N70
N100 17 100 406 173 232 3200 600 N100
N120 21 120 502 180 255 3750 800 N120
N150 25 150 505 220 255 4950 900 N150
N200 33 200 517 275 270 5800 1100 N200

GS

แผ่น Amp ขนาด ราคา
กึ่งแห้ง ยาว กว้าง สูง
MFX50L 11 40 190 127 200 1800
MFX60L 13 50 236 127 200 1850
EFB N55 (70B24L MF) 15 55 236 127 225 2350
MFX90L 14 80 258 170 224 2300
MFX180R/L 16 80 305 173 225 2500
MFX200R/L 19 100 303 170 224 3200
Extra 120R/L 15 80 305 173 225 2300
Extra 150L 19 90 305 173 225 2600
N100 17 100 406 173 232 3200
N120 21 120 502 180 255 3750
N150 25 150 505 220 255 4950
N200 33 200 517 275 270 5800

VARTA

แผ่น Amp ขนาด ราคา ไม่เทิร์น บวก ลูกเทิร์น
ยาว กว้าง สูง
N55 (80B24L)           2500 300 NS60

VARTA

แผ่น Amp ขนาด ราคา
ยาว กว้าง สูง
N55 (80B24L)           2500

AMARON

แผ่น Amp ขนาด ราคา ไม่เทิร์น บวก ลูกเทิร์น
ยาว กว้าง สูง
AP-12ETZ5S จักรยานยนต์   5       450    
42B20L HILIFE   35       2100 200 NS40
55B24L HILIFE   45       2300 300 NS60
80D26L HILIFE   60       3050 400 N50
115D31L HILIFE   90       3700 500 N70

AMARON

แผ่น Amp ขนาด ราคา
ยาว กว้าง สูง
AP-12ETZ5S จักรยานยนต์   5       450
42B20L HILIFE   35       2100
55B24L HILIFE   45       2300
80D26L HILIFE   60       3050
115D31L HILIFE   90       3700

BOSCH

CCA Amp       ราคา ไม่เทิร์น บวก ลูกเทิร์น
130D31R 914 94       3300 500 N70

BOSCH

CCA Amp       ราคา
130D31R 914 94       3300
ปุ่มโทรแบตเตอรี่
ปุ่มไลน์แบตเตอรี่
TOYOTA SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional

แบตน้ำ

PremiumHYBRID Premium MFกึ่งแห้ง Premium GOLD-SMFแบตแห้ง
1 NEW YARIS ATIV PLAY 2021* 1.2 Q85L-ISS Q85L-ISS
2 NEW YARIS ATIV SHADOW 2021* 1.2 Q85L-ISS Q85L-ISS
3 ALL NEW YARIS ATIV 2017-2020 1.2 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
4 NEW YARIS PLAY Hatchback 2021* 1.2 Q85L-ISS Q85L-ISS
5 NEW YARIS FLASH Hatchback 2021* 1.2 Q85L-ISS Q85L-ISS
6 ALL NEW YARIS Hatchback 2017-2020 1.2 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
7 YARIS 1.2, 1.5 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
8 NEW SIENTA 2016-2021 1.5 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
9 AVANZA 1.3, 1.5 34B19R-MF NS40Z
10 ALL NEW VIOS 2014-2021 1.5 34B19L(S)-MF Pro-60L NS40ZL /NS60L F1800L-HA S-500L / S-550L  S-600L / S-650L GOLD 44B19L-SMF /  GOLD 55B24L-SMF
11 VIOS 2007-2013 1.5 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
12 VIOS 2003-2007 1.5 34B19R(S)-MF Pro-60R NS40Z /NS60R F1800-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
13 ALL NEW COROLLA CROSS 2020-2021* 1.8 LN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
14 ALL NEW COROLLA CROSS Hybrid  2020* 1.8 LN0-MF S-35LN0-MF
15 ALL NEW COROLLA ALTIS 2019-2021* 1.6, 1.8 LN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
16 ALL NEW COROLLA ALTIS HYBRID  2019* 1.8 LN0-MF S-35LN0-MF
17 COROLLA ALTIS 2014-2018 1.6, 1.8,  2.0 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
18 NEW C-HR Hybrid 2017-2021* 1.8 LN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
19 NEW C-HR 2018-2021 1.8 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
20 ALL NEW CAMRY HYBRID 2019-2021* 2.5 LN2 – MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
21 ALL NEW CAMRY 2019-2021* 2.5 LN2 – MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
22 ALL NEW CAMRY 2019-2021* 2.0 LN3-ISS MF EFB 75LN3
23 CAMRY HYBRID 2015-2018 2.5, 3.5 55D23R-MF S-900R / S-950R GOLD 80D26R-SMF
24 CAMRY ESPORT 2.5 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
25 CAMRY EXTREMO 2.0 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
26 PRIUS HYBRID 1.8 46B24R-MF S-650R GOLD 55B24R-SMF
27 WISH 2.0 46B24R(S)-MF Pro-60R NS60R F1800R-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
28 HILUX REVO 2.4 LN3-MF S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
29 HILUX REVO (เบนซิน) 2.7 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
30 HILUX REVO ROCCO 4WD 2018-2021 2.8 LN4-ISS EFB 85LN4 GOLD 85LN4-SMF
31 VIGO 2.5 80D26L-MF Pro115L /  Pro125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L S-1300L / S-1500L  / S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF
32 VIGO VNT (PRERUNNER) 2.5 80D26L-MF Pro115L /  Pro125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L S-1300L / S-1500L  / S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF
33 VIGO 3.0 105D31L-MF NS125L F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF  GOLD105D31L-SMF

5 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

TOYOTA SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
34 NEW FORTUNER LEGENDER 2020 -2021* 2.4, 2.8 LN4-ISS EFB 85LN4 GOLD 85LN4-SMF
35 ALL NEW FORTUNER 2016-2020 2.4 LN3-MF S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
36 ALL NEW FORTUNER 2016-2020 2.8 LN4-ISS EFB 85LN4 GOLD 85LN4-SMF
37 FORTUNER (เบนซิน) 2005-2015 2.7 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
38 FORTUNER 2005-2015 3.0 105D31L-MF NS125L F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD105D31L-SMF
39 ALL NEW COMMUTER 2019-2021 2.8 LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
40 COMMUTER (รถตู้) 3.0 80D26R-MF Pro-125R 80D26R /NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 80D26R-SMF /  GOLD 95D31R-SMF
41 ALL NEW MAJESTY 2019-2020* 2.8 LN3-MF S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
42 VENTURY (รถตู้) 2.7 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
43 ALL NEW INNOVA CRYSTRA 2016-2020 2.0 LN3-MF S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
44 ALL NEW INNOVA CRYSTRA 2016-2020 2.8Diesel LN3-MF S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
45 INNOVA 2.0 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
46 INNOVA 2.5Diesel 80D26L-MF Pro-125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L S-1300L / S-1500L  / S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF
47 NEW ALPHARD HYBRID 2016-2021 2.5 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
48 ALPHARD 2010-2017 2.4, 3.0 80D26L-MF S-950L / EFB-S95L GOLD 80D26L-SMF
49 NEW VELLFIRE 2018-2021 2.5 S-95L EFB S95L
50 ESTIMA 2.4 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
51 HARRIER 2015 2.5 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
52 HARRIER FOUR V6 3.0 55D23R-MF Pro-80R N50Z /80D26R F-105 S-900R / S-950R GOLD 80D26R-SMF
53 CORONA 1.6, 1.8 46B24L(S)MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
54 CORONA 2.0 55D26L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
55 CELICA 2.0 46B24L(S)MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
56 CELICA 2.2 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-900L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
57 RAV 4 2.7 46B24(S)MF NS60R NS60R F1800R-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
58 TIGER 2.5, 3.0 105D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
59 SPORT RIDER 3.0 105D31R NS125 F175 /F3000 S-1500R / S-2000R  GOLD 95D31R- SMF  GOLD 105D31R-SMF
60 SPORT CRUISER 3.0 105D31R NS125 F175 /F3000 S-1500R / S-2000R  GOLD 95D31R- SMF  GOLD 105D31R-SMF

6 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

HONDA SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 BRIO 2012-2021 1.2 34B17L NS40ZL Gold 34B17L-MF /  S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
2 AMAZE 2013-2021 1.2 34B17L NS40ZL Gold 34B17L-MF /  S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
3 BR-V 2016-2021 1.5 34B17L NS40ZL Gold 34B17L-MF /  S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
4 MOBILIO 2014-2021 1.5 34B17L NS40ZL Gold 34B17L-MF /  S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
5 JAZZ 2014-2021 1.5 34B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
6 JAZZ Hybrid 1.3 34B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
7 JAZZ 2004-2013 1.5 34B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
8 ALL NEW CITY 2019-2021* 1.0Turbo LN2-ISS EFB- 65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
9 ALL NEW CITY Hatchback 2021* 1.0Turbo LN2-ISS EFB-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
10 ALL NEW CITY e: HEV 2021* 1.5 44B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
11 CITY 2014-2019 1.3, 1.5 34B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
12 ALL NEW CIVIC Hatchback 2017-2021 1.5 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
13 ALL NEW CIVIC 2016-2021 1.5, 1.8 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
14 CIVIC 2012-2015 1.8 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
15 CIVIC 2005-2011 1.8 44B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
16 CIVIC 2005-2011 2.0 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
17 CIVIC DIMENSION 1.7 46B24R(S)-MF Pro-60R NS60R F1800R-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
18 CIVIC 3 Door 1.6 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
19 ALL NEW ACCORD 2019-2021* 1.5Turbo LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
20 ALL NEW ACCORD Hybrid 2019-2021* 2.0 46B24R(S)-MF Pro-60R NS60R F1800R-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
21 ACCORD Hybrid 2017-2018 2.0 46B24R(S)-MF Pro-60R NS60R F1800R-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
22 ACCORD Hybrid 2013-2016 2.0 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
23 ACCORD 2007-2018 2.0, 2.4 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
24 ACCORD V6 2007 3.5 80D26L-MF 80D26L S-950L GOLD 80D26L-SMF
25 FREED 1.5 34B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
26 NEW HR-V 2015-2021 1.8 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
27 ALL NEW CR-V 2017-2021 2.4 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
28 ALL NEW CR-V 2017-2021 1.6Diesel LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
29 CR-V 2012-2016 2.0, 2.4 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
30 CR-Z* 1.5 38B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
31 STEPWGN SPADA 2.0 55B24L-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
32 STEAM 2.0 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
33 ODYSSEY 2.4 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
34 PRELUDE 2.2 55D26R-MF Pro-80R N50Z / 80D26R F-105 S-800R / S-950R GOLD 80D26R-SMF

7 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

MITSUBISHI SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 NEW MIRAGE 2017-2021 1.2 80D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
2 MIRAGE 1.2 34B19L NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
3 NEW ATTRAGE 2019-2021 1.2 Q85L-ISS Q85L-ISS
4 ATTRAGE 2017-2019 1.2 80D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
5 ATTRAGE 2013-2016 1.2 34B19L NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
6 LANCER EX 1.8, 2.0 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
7 LANCER CEDIA 1.6, 2.0 46B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
8 LANCER (ท้ายเบนซ์) 1.5, 1.8 65D26L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
9 LANCER (E-CAR) 1.5 55D26R Pro-80R N50Z / 80D26R F-105 S-800R / S-950R GOLD 80D26R-SMF
10 NEW OUTLANDER PHEV 2021* 2.4 46B24L(S)-MF S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
11 ALL NEW XPANDER 2018-2021* 1.5 34B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
12 ALL NEW TRITON ATHLETE2019-2021* 2.4 T-110L-ISS NS125L F135L /F175L /F3000L EFB-T110L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
13 ALL NEW TRITON MIVEC 2018-2021* 2.4 T-110L-ISS NS125L F135L /F175L /F3000L EFB-T110L GOLD 95D31L- SMF  GOLD 105D31L- SMF
14 TRITON 2.4, 25,  3.2 95D31L NS125L F135L /F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
15 TRITON (Single cab) 2014-2018 2.4 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
16 ALL NEW PAJERO SPORT2016-2021* 2.4 95D31L NS125L F135L /F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
17 PAJERO SPORT 2.4 95D31L NS125L F135L /F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
18 PAJERO 3.2 95D31R NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
19 STRADA 2.8 65D31R Pro-125R NS110 / NS125 F135 / F175 / F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
20 STRADA G-WAGON 2.8 95D31R NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
21 SPACE WAGON 2.4 75D23L-MF 80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS  / S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF

8 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

NISSAN SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 NEW LEAF 2018-2021* EV 55B24L(S)-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
2 NOTE e-POWER 2018-2021* 1.3 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
3 NOTE 2017-2021 1.2 Q85L-ISS Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
4 MARCH 2010-2021 1.2 Q85L-ISS Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
5 ALL NEW ALMERA 2019-2021* 1.0Turbo Q85L-ISS Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
6 ALMERA 1.2 Q85L-ISS Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
7 ALL NEW KICKS e-POWER 2020* 1.2 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
8 SYLPHY 1.6 46B24L Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
9 JUKE 1.6 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
10 PULSAR 1.6, 1.8 46B24L Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
11 LIVINA 1.6 46B24L Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
12 TIIDA 1.6, 1.8 34B19L NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
13 TEANA 2.0, 2.4,  2.5 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
14 X-TRAIL HYBRID 2016-2021 2.0 LN3-MF S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
15 X-TRAIL 2.0, 2.5 55D23L-MF M-750L /Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
16 CUBE 1.4, 1.5 36B20L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
17 ALL NEW TERRA 2018-2021* 2.3 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
18 NEW NAVARA PRO-2X 2021* 2.3 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
19 NEW NAVARA PRO-4X 2021* 2.3 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
20 NAVARA NP300 2.5 110D26L-MF Pro-115L /  Pro-125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L /F3000L S-1300L / S-1500L /  S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF
21 FRONTIER 2.7 65D31R Pro-125R NS110 / NS125 F135 / F175 / F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
22 FRONTIER 3.0 95D31R-MF NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
23 MURANO 2.0, 2.5 80D23L-MF 80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
24 NV PICK-UP 1.6 46B24L Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
25 SUNNY NEO 1.6 ,1.8 46B24L Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
26 CEFIRO 2.0 ,3.0 65D26L-MF Pro-80L N50ZL /NS70L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
27 PRIMERA 2.0 75D26L Pro-80L N50ZL /NS70L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
28 BIG M 3.0 95D31 NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R SMF

9 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

MAZDA SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 Mazda 2 Skyactive 2015-2021* 1.5Diesel Q85L-ISS Q85L-ISS
2 Mazda 2 2018-2021 1.3 N-55L-ISS EFB N-55L GOLD 55B24L-SMF
3 Mazda 2 1.3, 1.5 46B24L(S) Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
4 ALL NEW Mazda 3 SEDAN 2019-2021* 2.0 Q85L-ISS Q85L-ISS
5 ALL NEW Mazda 3 FASTBACK 19-21* 2.0 Q85L-ISS Q85L-ISS
6 Mazda 3 Skyactive 2015-2019 2.0Diesel 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD75D23L-SMF
7 Mazda 3 1.6, 2.0 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD75D23L-SMF
8 ALL NEW CX-30 Skyactive 2020* 2.0 Q85L-ISS Q85L-ISS
9 NEW CX-3 Skyactive 2015-2021 1.5, 2.0  Diesel Q85L-ISS Q85L-ISS
10 ALL NEW CX-5 2017-2021 2.0 Q85L-ISS Q85L-ISS
11 ALL NEW CX-5 2018-2021 2.2 T-110L-ISS EFB T-110L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
12 CX-5 2017-2018 2.2 110D31L-MF S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
13 CX-5 2013-2016 2.0, 2.2 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
14 ALL NEW CX-8 2020-2021* 2.2 S-95L-ISS EFB S-95L GOLD 80D26L-SMF
15 MX-5 2.0 46B24L-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
16 TRIBUTE 2.0, 2.3,  3.0 75D26L Pro-80L 80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
17 MPV (VAN) 2.8 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
18 ALL NEW BT-50 2021* 1.9, 3.0 LN3-ISS EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
19 NEW BT-50 PRO 2012-2020 2.5 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
20 BT-50 2.5, 30 65D31R Pro-125R NS110 / NS125 F135 / F175 / F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
21 FIGHTER 2.5 65D31R Pro-115R /  Pro-125R NS110 / NS125 F135 / F175 / F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
22 323 SEDAN 1.6, 1.8 46B24L(S) Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
23 323 PROTE’GE’ 1.6, 2.0 55D23L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
24 VICTORY 2.0 75D26L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF

10 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

ISUZU SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 ALL-NEW D-MAX 2020-2021* 1.9, 3.0  Ddi LN3-ISS EFB 75LN3
2 ALL-NEW D-MAX 2019-2020* 1.9, 3.0  Ddi LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
3 D-MAX 1.9, 3.0  Ddi 75D26L-MF Pro-125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L S-950L / S-1300L /  S-1500L / S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
4 D-MAX 2.5, 3.0 80D26L-MF Pro-125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L S-950L / S-1300L /  S-1500L / S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
5 ALL-NEW MU-X 2021* 1.9, 3.0  Ddi LN3-ISS EFB 75LN3
6 MU-X 2016-2020 1.9 Ddi 80D26L-MF Pro-115L /  Pro-125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L S-950L / S-1300L /  S-1500L / S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
7 MU-X 2.5, 3.0 80D26L-MF Pro-125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L S-950L / S-1300L /  S-1500L / S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
8 MU-7 3.0 80D26L-MF Pro-125L 80D26L /NS110L /NS125L F135L /F175L S-950L / S-1300L /  S-1500L / S-2000L GOLD 80D26L-SMF /  GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
9 DRAGON EYE 2.5 65D31R Pro-115R /  Pro-125R NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
10 TROOPER 2.5 65D31R Pro-115R /  Pro-125R NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
11 TROOPER 3.0 105D31-MF Pro-125R NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
12 TFR 2.5, 2.8 75D31R Pro-125R NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
13 CAMEO 2.5 75D31R Pro-125R NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
14 VEGA 3.0 75D31R Pro-125R NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF

11 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

CHEVROLET SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 SONIC 1.4 LBN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
2 SONIC AT LTZ 1.6 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
3 SPIN AT LTZ 1.5 LBN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
4 AVEO 1.4, 1.6 LN2-MF S-65LN2R-MF GOLD 65LN2R-SMF
5 OPTRA 1.6, 1.8 LN2-MF S-65LN2R-MF GOLD 65LN2R-SMF
6 OPTRA ESTATE 1.6, 1.8 LN2-MF S-65LN2R-MF GOLD 65LN2R-SMF
7 CRUZE 1.6, 1.8 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
8 CRUZE 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
9 ALL NEW CAPTIVA 2019-2021* 1.5 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
10 CAPTIVA 2012-2018 2.0, 2.4 LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
11 CAPTIVA AT LTZ 2012-2018 2.4 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
12 CAPTIVA AT LSX 2.0Diesel LN5-MF DIN100L Exi GOLD 100LN5-SMF
13 ALL NEW COLORADO 2012-2021 2.5, 2.8  ,3.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
14 COLORADO Z71 2.5, 3.0 65D31L Pro-125L NS110L /NS125L F135L /F175L /F3000L S-1300L / S-1500L /  S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
15 TRAILBLAZER PHOENIX 2018-2021 2.5 LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
16 TRAILBLAZER 2015-2017 2.8 LN5-MF DIN100L Exi GOLD 100LN5-SMF
17 ZAFIRA 1.8, 2.2 LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF

12 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

FORD SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 FIESTA 1.5, 1.6 LBN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
2 FIESTA ECO BOOST SPORT 1.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
3 FOCUS 2012-2020 1.6, 1.8,  2.0 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
4 ECO SPORT 2014-2021 1.5 LBN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
5 ESCAPE 2.0, 2.3 75D26L 80D26L F-105L S800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
6 ESCAPE 3.0 105D31R NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
7 NEW RANGER RAPTOR 2018-2021* 2.0 BiTurbo LN4-MF S-85LN4-MF /EFB 85LN4 GOLD 85LN4-SMF
8 NEW RANGER FX4 MAX 2021* 2.0 BiTurbo LN4-MF S-85LN4-MF /EFB 85LN4 GOLD 85LN4-SMF
9 NEW RANGER 2018-2020 2.0 BiTurbo LN4-MF S- 85 LN4 – MF/  EFB 85LN4 GOLD 85LN4-SMF
10 RANGER 2.2, 2.5 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
11 RANGER 3.2 LN4-MF S-85LN4-MF /EFB 85LN4 GOLD 85LN4-SMF
12 RANGER 2007-2012 2.5 65D31R Pro-115R /  Pro-125R NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
13 RANGER 2007-2012 3.0 95D31R NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
14 NEW EVEREST 2018-2021* 2.0 BiTurbo LN4-MF S-85LN4-MF /EFB 85LN4 GOLD 85LN4-SMF
15 NEW EVEREST 2015-2017 2.2 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
16 EVEREST 2003-2014 2.5 65D31R Pro-115R /  Pro-125R NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
17 EVEREST 2003-2014 3.0 95D31R NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
18 MUSTANG 2019-2021* 2.3, 5.0 LN2-MF S-65LN2-MF /EFB 65LN2 GOLD 65LN2-SMF
19 TERRITORY 2.7 LN3-MF S-75LN3R-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
20 EXPLORER 4.0, 4.6 105D31R NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
21 F-150 5.4 105D31R NS125 F175 / F3000 S1500R / S2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
22 LASER, LASER TIERRA 1.6, 1.8 55D23L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
23 ASPIRE 1.8 55D23L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
24 MONDEO 2.0 LN3 – MF DIN77L Exi F-770 – LN3 S-75LN3-MF /EFB 75LN3 GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF

13 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

SUBARU SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 NEW LEGACY 2012-2021 2.5 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
2 LEGACY 1.8 46B24L-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
3 ALL NEW XV 2017-2021 2.0 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
4 XV 2.0 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
5 ALL NEW LEVORG 2019-2021* 1.6 Q85L-ISS Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
6 LEVORG 1.6 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
7 ALL NEW FORESTER 2019-2021* 2.0 75D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
8 FORESTER 2013-2018 2.0 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
9 ALL NEW OUTBACK 2021* 2.5 Q85L-ISS Q85L-ISS
10 OUTBACK 2.5 55D23R S-800R / S-950R GOLD 80D26R-SMF
11 WRX STI 2020-2021* 2.0 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
12 WRX STI 2.5 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
13 IMPREZA 1.6, 1.8 46B24L-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
14 IMPREZA 2.0 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
15 NEW IMPREZA 2.0, 2.4 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
16 BRZ* 2.0 55D23R S-800R / S-950R GOLD 80D26R-SMF
SUZAKI SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 CELERIO 2013-2021 1.0 34B17L NS40ZL Gold 34B17L-MF /  S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
2 ALL NEW SWIFT 2018-2021* 1.2 N-55L-ISS EFB N-55L GOLD 55B24L-SMF
3 ALL NEW SWIFT 2012-2017 1.2 46B24L Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
4 SWIFT 2007-2011 1.2, 1.5 46B24R Pro-60R NS60 F1800-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
5 CIAZ 2015-2021 1.2 34B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
6 SX4* 1.6 46B24R Pro-60R NS60 F1800-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
7 ALL NEW XL7 2020-2021* 1.5 38B19L Pro-60L NS40ZL /NS60L F1800L-HA S-500L / S-550L /  S-600L / S-650L GOLD 44B19L-SMF /  GOLD 55B24L-SMF
8 ALL NEW ERTIGA 2019-2021 1.5 38B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
9 ERTIGA 1.4 34B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
10 JIMNY 2019-2021* 1.5 55B24L-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
11 VITARA 1.6, 2.0 46B24L-MF Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
12 GRAND VITARA 2.0 55D23L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
13 CARRY 1.6 55B24R Pro-60R NS60 F1800-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
14 CARIBIAN 1.3 46B24(S)-MF Pro-60R NS60 F1800-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF

14 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

GREAT WALL MOTOR (GWM ) SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 ORA BLACK CAT 2021* EV LN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
2 ORA GOOD CAT 2021* EV LN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
3 ALL NEW HAVAL H6 2021* 1.5 LN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
MG SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 ALL NEW MG 3 2018-2021 1.5 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 MG 3 1.5 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
3 MG 5 1.5 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
4 MG 6 1.8 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
5 MG EP 2020-2021* EV LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
6 MG ZS EV 2019-2021* EV LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
7 MG ZS 2017-2021 1.5 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
8 MG GS 2016-2021 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
9 MG HS 2019-2021* 1.5 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
10 NEW MG EXTENDER 2019-2021 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
11 MG V80 2019-2021* 2.5 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
HYUNDAI SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 NEW ELANTRA 2012-2021 1.8 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 ELANTRA 1.8 46B24(S)-MF Pro-60R NS60R F1800-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
3 Veloster Sport Turbo 1.6 LBN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
4 IONIQ electric 2020-2021* EV 44B19L-MF NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
5 KONA electric 2019-2021* EV LBN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
6 TUCSON 2.0 55D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
7 TUCSON 2.0 48D23L-MF Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
8 H-1 GRAND STAREX 2.5 95D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
9 H-1* 2.5 105D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
10 H -100 2.5 105D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF

15 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

SSANGYONG SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 TIVOLI 1.6 55D23L-MF S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
2 NEW STAVIC TURISMO 2016-2021 2.0 95D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
3 STAVIC 2.0 95D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
4 REXTON 2.7 95D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
5 RX 320 3.2 95D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
TATA SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 XENON 150NX-PLORE 2016-2021 2.2 95D31L NS125L F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
2 XENON CNG 2.2 95D31L NS125L F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
3 XENON 2.2 95D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
4 X-TEND CAB CLE 2.2 95D31R NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
5 X-TEND CAB DLS 2.2 95D31L NS125L F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
SKODA SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 YETI 1.2 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 OCTAVIA 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
3 FABIA 1.4 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF

16 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

PROTON SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 SAVVY 1.2 46B24L Pro-60L NS60L F1800L-HA S-600L / S-650L GOLD 55B24L-SMF
2 NEO 1.6 LN2-MF S-65LN2R-MF GOLD 65LN2R-SMF
3 PERSONA 1.6 LN2-MF S-65LN2R-MF GOLD 65LN2R-SMF
4 PERSONA CNG 1.6 LN2-MF S-65LN2R-MF GOLD 65LN2R-SMF
5 PRE VE’ 1.6 55D23L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
6 GEN 2 1.6 LN2-MF S-65LN2R-MF GOLD 65LN2R-SMF
7 SUPRIMA S 1.6 55D23L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-950L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
8 EXORA 1.6 55D23L S-750L / Q85L-ISS GOLD 75D23L-SMF
CHERY SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 QQ 1.1 46B24R Pro-60R NS60 F1800-HA S-650R GOLD 55B24R-SMF
2 TIGGO 2.0 55D26R Pro-80R N50Z /80D26R F-105 S-800R / S-950R GOLD 80D26R-SMF
3 TIGGO CROSS EASTER 2.0 65D26R Pro-80R N50Z /80D26R F-105 S-800R / S-950R GOLD 80D26R-SMF
4 B14-CROSS 2.0 AT 2.0 80D26R 80D26R F-105 S-950R GOLD80D26R-SMF

17 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

BENZ SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 A180 1.6 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
2 A250 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
3 C180 1.8 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
4 C200 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
5 C250 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
6 C300 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
7 C350E 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
8 CLA200 1.6 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
9 CLS250 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
10 CLS350 3.5 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
11 E190 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
12 E200 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
13 E220 2.2 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
14 E250 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
15 E280 2.8 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
16 S280 2.8 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
17 S300L 3.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
18 S350 3.5 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
19 S500 5.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF

18 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

BMW SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 X1* 2.0 LN3-MF S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
2 X2* 2.0 LN3-MF S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
3 X3* 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
4 X4* 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
5 X5* 3.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
6 X6* 3.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
7 316 IA COMPACT 1.6 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
8 318 I 1.8 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
9 323 IA 2.4 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
10 520 I 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
11 525 I 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
12 730 ISE 3.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
13 323 IA 2002 2.4 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
14 523 IA 2.4 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
15 320 IA 2.4 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
16 530 IA 3.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
17 735 LI 2002 3.6 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
18 745 LI 2002 4.4 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF

19 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

VOLVO SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 NEW XC40 2019-2021* 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 NEW XC60 2018-2021* 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
3 NEW XC90 2017-2021* 2.4 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
4 NEW V90 2017-2021* 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
5 NEW S90 2017-2021* 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
6 440 2 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
7 850 2.3 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
8 940 2.3 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
9 960 3.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
10 V 40 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
11 V 70 2.3 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
12 S 40 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770L-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
13 S 60 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
14 S 80 2.4 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
AUDI SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 A 4 1.8, 2.4 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
2 A 5 Coup’e 2.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
3 A 6 3.0 LN3-MF S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
4 A 7 2.0, 3.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
5 A 8 3.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
6 ALL NEW A1 2020-2021* 1.5 LN3-MF S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
7 ALL NEW A4 2020-2021* 2.0 LN3-MF S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
8 ALL NEW A6 2020-2021* 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
9 ALL NEW Q2 2020-2021* 1.4 LN3-MF S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
10 ALL NEW Q3 Sport back 2020-2021* 1.4 LN3-MF S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
11 ALL NEW Q5 2017-2021* 2.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
12 ALL NEW Q7 2017-2021* 2.0, 3.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
13 ALL NEW Q8 2018-2021* 3.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
14 TT Coup’e 2019-2021* 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
15 TTS Coup’e 2019-2021* 2.0 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF

20 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

VOLKSWAGEN SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 GOLF 1.8, 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
2 PASSAT 1.8, 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
3 VENTO 1.8 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
4 SHARAN 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
5 NEW GOLF V 5 2.3 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
6 SCIROCCO 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
7 BEETLE 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
CITROEN SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 DS3 SO CHIC 1.6 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 C3 1.4 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
3 C5 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
4 XANTIA 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
5 XM V6 3.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
6 ZX 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
7 BX 1.5, 1.6,  1.9 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
8 CX 2.0, 2.4 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
9 AX 1.4 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
PEUGEOT SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 ALL NEW 2008* 1.2Turbo LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 ALL NEW 3008* 1.6 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
3 ALL NEW 5008* 1.6 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF

21 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น หมายเหตุ : * รถรุ่นใหม่ล่าสุด, Spec. ตามมาตรฐานติดรถและรุ่นทดแทนได้

OPEL SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 ASTRA 1.6, 1.8 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 CORSA 1.6 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
3 VECTRA 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
4 CAMPO 2.5 65D31R PRO-125 NS110 /NS125 F135 / F175 /  F3000 S-1300R / S-1500R  / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
LAND ROVER SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 Free Lander 2.5 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
2 Discovery 2.0 115D31-MF NS125 F175 / F3000 S-1500R / S-2000R GOLD 95D31R-SMF /  GOLD 105D31R-SMF
ALFA ROMEO SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 165 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 145 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
3 155 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
4 156 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
5 147 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
6 LANCIA THEMA 2.0 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF
ROVER SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 623 SLI LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF

22 เอฟบี แบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แนะนำ�ให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น

FIAT SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 PUNTO 75SX LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 500 SPORT LBN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
KIA SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 RIO 2012 1.4 LBN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
2 PICANTO 1.1 36B20L NS40ZL S-500L / S-550L GOLD 44B19L-SMF
3 ALL NEW SOUL 2019-2021 EV LN1-MF S-45LN1-MF GOLD 45LBN1-SMF
4 SOUL 1.6 55D23L Pro-80L N50ZL /80D26L F-105L S-750L / Q85L-ISS /  S-800L / S-850L GOLD 75D23L-SMF /  GOLD 80D26L-SMF
5 CERATO 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
6 SPORTAGE 2.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
7 CARENS 1.6, 2.0 80D26L 80D26L S-850L / S-950L GOLD 80D26L-SMF
8 ALL NEW GRAND CARNIVAL 2020* 2.2 LN4-MF S-85LN4-MF GOLD 85LN4-SMF
9 ALL NEW GRAND CARNIVAL 2019 2.2 95D31L NS125L F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
10 CARNIVAL 2.4 80D26L 80D26L S-850L / S-950L GOLD 80D26L-SMF
11 GRAND CARNIVAL 2.9 105D31L NS125L F175L /F3000L S-1500L / S-2000L GOLD 95D31L-SMF /  GOLD 105D31L-SMF
12 SOTENTO 3.5 80D26R 80D26R F-105 S-800R / S-850R GOLD 80D26R-SMF
13 SOTENTO 2.5 LN5-MF DIN100L EXi GOLD 100LN5-SMF
JAGUAR SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 S TYPE V6 SE 3.0 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
2 XJ8 3.2 LWB 3.2 LN5-MF GOLD 100LN5-SMF
MINI SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 COOPER* 3.0 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
2 COOPER S* 3.2 LN2-MF S-65LN2-MF GOLD 65LN2-SMF
MAXUS SPEC. ติดรถ BATTERY TYPE
ITEM MODEL LITRES NEW JIS Pro Hero Conventional PremiumHYBRID Premium MFEFB-MF Premium GOLD-SMF
1 V80 2.5 LN3-MF DIN77L Exi F-770-LN3 S-75LN3-MF GOLD 72LBN3-SMF /  GOLD 75LN3-SMF