Showing 1–12 of 54 results

 

“RED LEAD INSIDE” นวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ เอกสิทธิ์ของ FB BATTERY พัฒนาสู่แบตเตอรี่ EFB เพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ระบบ ISS
นวัตกรรม ที่ FB BATTERY ได้พัฒนาโดยนำศักยภาพของ Red Lead มาผสมผสานเข้าในส่วนผสมของเนื้อแผ่นธาตุอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ
✅ ส่งผลให้การยึดเกาะของเนื้อแผ่นธาตุและโครงแผ่นธาตุเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้วอนุภาคของเนื้อแผ่นธาตุยังมีการกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์
✅ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและป้องกันการร่วงของเนื้อแผ่นธาตุ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้สมบูรณ์มากขึ้น
เพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ระบบ ISS ซึ่งจะมีการ Start-Stop อยู่บ่อยครั้งในระหว่างการใช้งานและยังมีการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับสภาพอากาศและการจราจรอย่างเช่น ประเทศไทย